Garnisons Kirkegaard  • Navnet Garnisons Kirkegård udtrykker tilknytning til vort lands militære historie, og mange gravpladser bærer navne – fra ukendte faldne soldater til højtstående militære chefer – der erindrer os om indsats på det militære område.
  • Historien der møder den besøgende, er imidlertid ikke blot militærhistorie. Mange kultur-personligheder har fundet deres sidste hvilested på Garnisons Kirkegård.
  • Garnisons Kirkegård er pudsigt nok helt umilitaristisk og fuldstændig blottet for normal militær orden med rækker og geled. Faktisk kan man sagtens miste orienteringen og næsten blive væk på den intime Garnisons Kirkegård, hvor der virkelig er noget at fordybe sig i.
  • Når man befinder sig på Garnisons Kirkegård, kan man prøve at drømme sig godt 330 år tilbage og forestille sig stedet som strandareal og strandeng liggende ned til den strand der i dag er Frihavnen.
  • Et af Garnisons Kirkegårds mest særprægede gravminder er rejst over Rasmus Clausen også kaldet Gårdmissionær Clausen – en kendt skikkelse i det københavnske gadeliv, der flyttede til hovedstaden i 1880’erne efter at have mistet sin unge kone og deres nyfødte barn. Han opgav en sikker tilværelse som proprietær på Lolland for at vie sit liv til forkyndelsen.
  • På Garnisons Kirkegård hviler også den norske landkadet Olaf Rye, som nægtede at aflægge ed til den svenske konge, efter at Norge var tvunget ind under Sverige. Rye afgik derfor i 1814 som premierløjtnant, og endte med i 1815 at melde sig til den danske okkupationsstyrke i det nordlige Frankrig.